Lhapso 2020 Notice

टशिदेलेग् !
नमस्ते !
हिमाली बौद्धमार्गीहरुको महान चाड लोसार (नयाँ बर्ष)को पावन अवसरमा आगामी मार्च २९, २०२० आइतबार कग्यू थुप्तेन छोलिन गुम्बामा आयोजना हुन गईरहेको ल्हाप्सो पूजा कार्यक्रममा चिया, पानी, डेसेल अथवा अन्य कुनै प्रकारका कोर्जाङ (दान) गर्न इच्छुक महानुभावहरुले तल उल्लेखित ल्हाप्सो लावा (आयोजक समिति) का सदस्यहरु सँग सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं।
ल्हाप्सो आयोजक समिति सदश्यहरुको नामावली…
१) ङिमा नुर्बु शेर्पा (नाम्चे खुम्बु) 𝟗𝟏𝟒-𝟓𝟔𝟓 𝟏𝟓𝟒𝟔
२) पसाङ नुरु शेर्पा (लुक्ला खुम्बु) 𝟑𝟒𝟕-𝟔𝟎𝟕 𝟎𝟕𝟒𝟗
३) पसाङ ङिमा शेर्पा (साङखुवासभा)𝟑𝟒𝟕-𝟒𝟑𝟓 𝟗𝟒𝟎𝟔
४) शेर जाङमु शेर्पा (केरुङ सोलु) 𝟑𝟒𝟕-𝟐𝟓𝟏 𝟏𝟑𝟔𝟒
५) गेल्बु शेर्पा (फेरा सोलु) 𝟑𝟒𝟕-𝟓𝟏𝟓 𝟏𝟑𝟒𝟏
६) छिरिङ शेर्पा (रामेछाप) 𝟔𝟒𝟔-𝟖𝟓𝟑 𝟐𝟗𝟕𝟗
७) छेवाङ शेर्पा (कुरिमा सोलु)𝟑𝟒𝟕-𝟖𝟗𝟏 𝟔𝟓𝟔𝟒
८) ङिमा शेर्पा ( तातोपानी) 𝟔𝟒𝟔-𝟗𝟒𝟓 𝟔𝟔𝟕𝟑
९) ङवाङ जाङ्बु शेर्पा (दोलखा) 𝟑𝟒𝟕-𝟔𝟒𝟗 𝟒𝟗𝟐𝟎
१०) पसाङ कामी शेर्पा (खारीखोला)𝟖𝟔𝟎-𝟑𝟖𝟐-𝟖𝟕𝟐𝟏
११) याङजी शेर्पा (गोली सोलु) 𝟔𝟒𝟔-𝟕𝟖𝟓 𝟗𝟏𝟒𝟖
अथवा
शेर्पा किदुग कार्यलय, न्यूयोर्क 𝟕𝟏𝟖-𝟕𝟕𝟗 𝟕𝟑𝟎𝟎 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।
थुचिछे/ धन्यवाद।

ल्हासो व्यवस्थापन समिति २०२०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *