Saturday, October 7th 2023 न्यूयोर्कमा धर्मगूरु खेन्पो वागिन्द्र शीलको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुने भएकोले सबैमा उपस्थितीको लागी हार्दिक अनुरोध गर्द्छु ।
United Sherpa Association , USA

41-01 75th St, Queens, NY 11373
Time : 8 Am to 5 Pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Live Chat