Author: Nima Sherpa (Webmaster)

Important Notice

सुचना ! सुचना !! सुचना !!! युनाईटेड शेर्पा एसोसिएशन (यु. एस. ए.) ईंक. / शेर्पा किदुग अमेरिका न्यूयोर्कको १४औं (चौधौ) अधिवेशन निम्न लिखित मिति,समय र स्थानमा हुने कुरा सहर्ष जानकारी…

Preaching & interaction on Domang in Nepali language

Saturday, October 7th 2023 न्यूयोर्कमा धर्मगूरु खेन्पो वागिन्द्र शीलको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुने भएकोले सबैमा उपस्थितीको लागी हार्दिक अनुरोध गर्द्छु ।United Sherpa Association , USA 41-01 75th St, Queens, NY 11373Time…

Live Chat