Month: June 2022

सुचना !

सम्पूर्ण संघ-संस्था, छोक्पा-चिछोग तथा अन्य शेर्पा समुहहरूको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महॉंसचिव, संयोजक तथा प्रतिनिधि ज्यूहरूमा न्यनो अभिवादन टसिदेलेग ! गत आईतबार जुन ५ तारिख सन् २०२२ को दिन बसेको युनाईटेड शेर्पा…