Month: March 2020

Census 2020

Dear Community Members, Census-2020 is here! Self-response began today – March 12! To see what 2020 Census Invitation mailing looks like you can check it out here: https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2020/2020-census-mailings.html Online responses…

Census 2020 Notice

टशिदेलेग् अनि नमस्कार 🙏 जनगणना-2020 शुरु भै सक्यो। आज देखि सबैले तलको लिँकमा गएर जनगणना भर्न सक्नु हुन्छ । आआफ्नो डाँक बाकस् हेर्नु भएमा खाम बन्दी INVITATION पनि पाउनु हुनेछ।…