Month: October 2022

नेपाली भाषामा “बौद्ध शिक्षा” कक्षा बारे जरूरी सुचना

कक्षा हुने मितिः- आईतबार अक्टोबर ९ सन् २०२२ को दिन (Sunday October 9th 2022) को पढाई हुने बिषयः- पहिलो धर्म चक्र प्रवर्तन बारे ब्रिस्तित जानकारी र त्यस सम्बन्धमा भएका जिज्ञासाको…