Uncategorized

Rigshyung Lopta (41-58, 73rd Street, Woodside) Hours : 7 am to 8pm Saturday /Sunday CONTACT :…

Treoma kardikali puja

न्यूयोर्क: ( ङेर्ङा) अर्थात डाकिनि दिवस थियो। तिब्बती क्यालेन्डर अनुसार यो डाकिनि दिवस हरेक महिनाको…