शेर्पा जर्नल प्रकाशन

बिषय: शेर्पा जर्नल प्रकाशन सम्बन्धी सुचना।

हिमाली बौद्धमार्गिहरुको महान चाड लोशार २१४५ को शुभ अवसारमा शेर्पा किदुग अमेरिकाले “शेर्पा किदुग जर्नल” नामक स्मारिका प्रकाशन गर्न लागेका जानकारी गराउदछौ। उक्त स्मारिकाको लागि आफ्नो लेख रचनाहरु,लोशार शुभकामना सन्देश र ब्यापार ब्यवसायको बिज्ञापन प्रदान गरी सहयोग गरी दिन हुन पनि बिनम्र अनुरोध गर्दछौ।

कृपया आफ्नो लेख रचना , शुभकामना सन्देश र ब्यापार ब्यवसायको बिज्ञापनको लागि फोटो र प्रकाशन गर्ने सामाग्रीहरु यही मिती फेब्रुरी १०,२०१८ भित्र शेर्पाको ईमेल sherpakyidug@gmail.com मा अथवा शेर्पा किदुगको ठेगानामा पठाउन हुन अनुरोध गर्दछौ।

शुभकामना सन्देश र बिज्ञापन दर यस प्रकार तोकिएको छ।

• Full Page -$३००
• ½ Page -$२००
• ¼ Page -$१००

साथै शेर्पा किदुगको २०१८ मा आयोजना हुने तल उल्लेखित बिबिध कार्यक्रमहरुमा ब्यापार ब्यवसायको बिज्ञापनको लागि एकमुस्ठ प्यकेज दर तोकिएको पनि जानकारी गराउदछौ।

-वार्षिक शेर्पा ल्हाप्सो कार्यक्रम
-वार्षिक शेर्पा जर्नल स्मारिका
-वार्षिक शेर्पा लोशार पार्टी
-वार्षिक छुट्टछुट्टै समयमा आयोजना गरिने गोल्फ बस्केट्बल र समर बिबिध खेल प्रतियोगिता ।

बिज्ञापन दर
• Platinum – $3000.00 (Most visible)
• Gold – $2000.00 (Very visible)
• Silver – $1000.00 (visible)

थप जानकारीको लागि शेर्पा किदुगमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गर्दछौ।

United Sherpa Association Inc
41-01 75th Street
Elmhurst ,NewYork 11373
E-mail : sherpakyidug@gmail.com

Other News

Participation in 5K Walk/Run

read more

Master of Ceremony Training

read more

Volunteer-Orientation Program

read more

events calendarAdvertisement matters! You can Advertise your business using this space.

The site is conceptualized by Gelu Sherpa.