वार्षिक साधारण सभा

आदरणीय संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य र साधारण सदस्य महानुभावहरुमा,

वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

शेर्पा किदुग,अमेरिका ( United Sherpa Association, Inc. ) को वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक सूचना शेर्पा किदुगको Website र Facebook page माया प्रकाशित गरिएको छ । यदि अरु कुनै माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्नु भएको छैन भने यसै सूचनालाई आधार मानी निम्न मिति र समय स्थानमा उपस्थित भै दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

धन्यवाद ।

मिति: February 4, 2018
समय: 12 PM
स्थान: Sherpa Kyidug

Other News

Participation in 5K Walk/Run

read more

Master of Ceremony Training

read more

Volunteer-Orientation Program

read more

events calendarAdvertisement matters! You can Advertise your business using this space.

The site is conceptualized by Gelu Sherpa.