Home » Current Committees

Current Committees

Executive Committee

President:
Mr. Urgen Sherpa (Yulkongma)
Cell: 718-808-3677

Vice President
Mrs. Dolma Sherpa (Khambache)
Cell: 347-906-0467

General Secretary
Mr. Tendi Sherpa (Salaka)
Cell: 347-684-7963

Secretary
Mr. Temba Sherpa (Khapa)
Cell: 917-470-8393

Treasurer
Mr. Ang Phurba Sherpa (Khampa)
Cell: 917-645-2107

Joint Treasurer
Mr. Funyima Sherpa (Salaka)
Cell: 318-529-7245

Spokesperson
Mr. Pemba Gelu Sherpa (Khambache)
Cell: 917-945-0776

Cultural and Religious Affairs
Mrs. Ringi Sherpa (Khambache)
Cell: 646-578-0975

Sports Affairs
Mr. Phurba Sherpa (Chyawa)
Cell: 646-243-1324

Youth and Education
Ms. Dawa Phuti Sherpa
Cell: 347-845-7239

Network of Professional Drivers
Mr. Domi Lama
Cell: 347-981-2247

Women Empowerment
Mrs. Nima Phuti Sherpa (Penakpa)
Cell: 718-909-0168

Executive Members:

Mrs. Phuli Sherpini (Lama)
Cell: 929-421-5654

Mrs. Kanchhi Lama (Yulkhongma)
Cell: 347-837-1717

Mrs. Yangchen Dolma (Pinasa)
Cell: 917-392-7249

2017

 

Board of Trustees


Mr. Kelsang Choepal (Lapchigandok, Solukhumbu)
Mr. Chhongba Sherpa (Bagam, Solukhumbu)
Mrs. Nima D. Lama (Mustang)
Mr. Pemba Gyaljen Sherpa (Khumjung, Solukhumbu)
Mr. Palden Lama Sherpa(Garma, Solukhumbu)
Mr. Sarki Sherpa (Kurima, Solukhumbu)
Mr. Ang Babu Sherpa (Goli, Solukhumbu)
Mr. Chhiring Sherpa (Tatopani, Sindupalchok)
Mrs. Dolma Sherpa (Salleri, Solukhumbu)

Board of Advisers


Dr. Yula Sherpa
Mr. Ang Dawa Sherpa
Mr. Sonam G. Sherpa
Mr. Karma G. Sherpa
Ms. Gelmu Sherpa

 

Comments are closed.